ผลงานที่ผ่านมา

รวมภาพงานจัดเลี้ยง กิจกรรม และงานอีเวนท์ต่างๆ

ขอขอบคุณลูกค้า และผู้จัดทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ในคุณภาพของเครื่องดื่ม บริการ

ภาพลักษณ์ โดยให้ Oriental Coffee เป็นส่วนหนึ่งในการบริการจัดเลี้ยงกาแฟในงานสำคัญของท่าน

ORIENTAL COFFEE & TEA 

Coffee Store

216/4 City Link Rama 9 Project
Kanchanaphisek Rd
Saphan Sung
Bangkok 10240

Sales and Training

102/49 Ladarom Village

Soi 118 Rhamkhamheang Road

Saphan Sung

Bangkok 10240

OUR PRODUCTS
OUR SERVICES
GET IN TOUCH

T. 093-5569962

—Pngtree—facebook logo icon design vecto

/orientalcoffeeandtea

@orientalcoffee

@orientalcoffee