ส่วนประกอบสําคัญโดยประมาณ

นํ้าตาลทราย 27.8%

นํ้าเชื่อมไฮฟรุคโทส 20%

บลูเบอร์รี่ 15%

กลูโคสพาวเดอร์ 5.2%

วัตถุกันเสีย (INS 211)

สารให้ความข้นเหนียว (INS 1422, INS 415 )

สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330, INS 332(ii))

แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ สีสังเคราะห์ (INS 122, INS 133)

คําแนะนํา: เมื่อเปิดใช้แล้ว ควรปิดปากถุงให้สนิทและเก็บให้ตู้เย็น

นํ้าเชื่อมบลูเบอร์รี่ 1000 กรัม

฿250.00ราคา

  ORIENTAL COFFEE & TEA 

  Coffee Store

  216/4 City Link Rama 9 Project
  Kanchanaphisek Rd
  Saphan Sung
  Bangkok 10240

  Sales and Training

  102/49 Ladarom Village

  Soi 118 Rhamkhamheang Road

  Saphan Sung

  Bangkok 10240

  OUR PRODUCTS
  OUR SERVICES
  GET IN TOUCH

  T. 093-5569962

  —Pngtree—facebook logo icon design vecto

  /orientalcoffeeandtea

  @orientalcoffee

  @orientalcoffee