โปรโมชั่นชุดเครื่องชงกาแฟ Expresso

1.Lirika BLK.png
2.Lirika OTC.png
3.Hiway A10.png
4.Hiway K96L.png
5. Imix 3200c.png
6.Rancilio Silvia V6.png
7.Nuova Oscar II.png
8.Nuova Musica.png
9.Casadio A1 Tall.png
10.Casadio A2 Tall.png
11.Casadio A3 Tall.png
14.Saeco Perfetta.png
12.Rancilio Classe 5 Compact.png
13.Rancilio Classe 5.png
15.Nuova Appia Life Compact.png
16.Nuova Appia Life.png
17.Gaggia La Decisa.png

เครื่องชงกาแฟ เครื่องบดกาแฟ (เดี่ยว)